Ανακοίνωση προσλήψεων ελαιοκομικής περιόδου 2023- 2024

Joint milling Zakros Politeia malaxing

Ανακόινωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσλήψεων απο τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Ζάκρου

Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Ζάκρου σύμφωνα με την απόφαση 19/13-9-2023 του Δ.Σ., γνωστοποιέι ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό, για να εργαστούν στο Ελαιουργέιο του Συνεταιρισμού την περίοδο 2023 - 2024 στους παρακάτω τομείς:

-Μηχανικό Συντηρητή: Το ελαιουργείο είναι σύγχρονης κατασκευής με δύο μονάδες ALFA LAVAL NXX 35 και εφαρμόζει κοινή άλεση. Πρέπει να διαθέτει γνώση των συγκεκριμένων ελαουργικών μηχανημάτων και να διαθέτει 5ετή ανάλογη εμπειρία.

-Εργάτες ελαιουργείου για:

 • Ζύγιση
 • Παραλαβή
 • Πλυντήρια
 • Ανάλυση ελαιοκάρπου

-Διαχειριστή κοινής άλεσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Συνεταιρισμού (στοιχεία επικοινωνίας) και πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά για να γίνει δεκτή η αίτηση τους:

 • Πιστοποιητικό υγείας (υγειονομικής φύσεως) (σε ισχύ).
 • Ενημερότητα ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) (σε ισχύ).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτοτητας.
 • Επίσημο έγγραφο με Α.Μ.Κ.Α.
 • Επίσημο έγγραφο με Α.Φ.Μ.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού της ΠΕΙΡΑΙΩΣ (για την πληρωμή).
 • Παραστατικά νόμιμης διαμονής - εργασίας (για αλλοδαπούς).

Οι ανειδικευτοι εργαζόμενοι, θα πληρώνονται και θα ασφαλίζονται με εργόσημο Ο.Γ.Α., μόνο αν προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ΟΓΑ σε ισχύ και με εξοφλημένες τις τρέχουσες εισφορές, διαφορετικά θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με τις νόμιμες κρατήσεις. Η κατανομή των εργατών σε ειδικότητες, θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του ελαιουργείου, κατά την κρίση του Δ.Σ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του Συνεταιρισμού μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023


Ο πρόδερος του Συνεταιρισμού,

Κωσταντίνος Κεκεκρίδης

Email επικοινωνίας: [email protected]