Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων

Hiring 7062502 1280

Προσλήψεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων | Υποβολή αιτήσεων

ANAKOIΝΩΣH

O Aγροτικός - Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Ζάκρου, σύμφωνα με την απόφαση 16/9-9-2022, του Δ.Σ. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για να εργαστούν στο ελαιουργείου του Συνεταιρισμού την περίοδο 2022 – 2023 στους παρακάτω τομείς:

-Μηχανικό – συντηρητή (Το ελαιουργείο είναι σύγχρονης κατασκευής με δυο μονάδες ALFA LAVAL NXX 35 και εφαρμόζει κοινή άλεση. Πρέπει να διαθέτει γνώση των συγκεκριμένων ελαιουργικών μηχανημάτων και να έχει πενταετή ανάλογη εμπειρία.)

-Εργάτες ελαιουργείου για:

• Ζύγιση

• Παραλαβή

• Πλυντήρια

• Ανάλυση ελαιοκάρπου

-Διαχειριστή κοινής άλεσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στο γραφείο του Συνεταιρισμού και πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά για να γίνει δεκτή η αίτηση τους:

• ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Υγειονομικής φύσεως) (σε ισχύ)

• Ενημερότητα ΕΦΚΑ -πρωήν ΟΓΑ (σε ισχύ)

• Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

• Επίσημο έγγραφο με Α.Μ.Κ.Α.

• Επίσημο έγγραφο με Α.Φ.Μ.

• Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ (για την πληρωμή)

• Παραστατικά νόμιμης διαμονής – εργασίας (για αλλοδαπούς)

Οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι θα πληρώνονται και θα ασφαλίζονται με εργόσημο ΟΓΑ, μόνο αν προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ – ΟΓΑ σε ισχύ και με εξοφλημένες τις τρέχουσες εισφορές, διαφορετικά θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με τις νόμιμες κρατήσεις. Η κατανομή των εργατών σε αρμοδιότητες θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ελαιουργείου, κατά την κρίση του Δ.Σ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του συνεταιρισμού, μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28430 93257 Δευτέρα - Παρασκευή 9πμ -2μμ ή στο email [email protected]