Βιταμίνη Ε, φίλη των κυττάρων

A tocopherol Vit E

Αντιοξειδωτική δράση υπέρ της νεότητας.

Η βιταμίνη Ε είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και λαμβάνεται αποκλειστικά μέσω της τροφής. Χημικά, αποτελείται από μια ομάδα ενώσεων που συμπεριλαμβάνουν τις α-,β-, γ-, δ-τοκοφερόλες και τις α-, β-, γ-, δ- τοκοτριενόλες. Η δράση της α – τοκοφερόλης είναι αυτή που πολύ συχνά μελετάται στην επιστήμη και συχνά θα τη δούμε να ταυτίζεται με τον όρο Βιταμίνη Ε. Η κυριότερη λειτουργία της βιταμίνης Ε, είναι ο ρόλος που παίζει στο σύστημα αντιοξειδωτικής άμυνας των κυττάρων. Είναι, θα λέγαμε, στρατηγός σε αυτή τη μάχη, γιατί έχει τη δυνατότητα να προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες και άλλα βιομόρια από τις ελεύθερες ρίζες. Έτσι, συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.