Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Thank you partners zakrospoliteia

Όταν οι δεξιοτέχνες γίνονται ομάδα, προκύπτει ένας ολόκληρος κόσμος.

Είναι φορές που το όραμα, συναντά ανθρώπους άξιους που θέλουν να προσφέρουν πολλά περισσότερα από όσα τυπικά ορίζει η αμοιβή τους. Είναι οι άνθρωποι, που ακόμα μέσα σε δύσκολές συνθήκες, επιβιώνουν εμμένοντας στην Ελλάδα, στηρίζοντας κάτι παραπάνω από τα γεωγραφικά όρια και την πληθυσμιακή ενότητα της χώρας τους. Στηρίζοντάς έμπρακτα την παιδεία και τις αξίες που μας κάνουν Έλληνες. Το μεράκι, το φιλότιμο, την ενσυναίσθηση, την ευγένεια, την υπεθυνότητα, την αρχοντική αγάπη στο καλό αποτέλεσμα. Είναι ο καθένας δεξιοτέχνης στον κλάδο του, πάνω από όλα όμως είναι άνθρωποι.