Ελιά σαν Παραμύθι | Μέρος 3ο

Olive Harvest Fairytale Zakros Politeia Logo2

Η ιστορία της Ελιάς σε έμμετρο λόγο.

Συγγραφέας: Γεώργιος Κων/νου Πλατανάκης. Συνταξιούχος Ασυρματιστής Εμπορικού Ναυτικού. Βιοκαλλιεργητής Κορωνέικης Ελιάς.